Bakåtböjningar i Yoga Somatics

I Yoga Somatics talar man om yogapositioner, Asanas, som former eller uttryck som hela kroppen deltar i.

Bakåtböjningar är generellt sett ett samlingsnamn för alla rörelser inom yoga där ryggen böjs bakåt. Just i YogaSomatics arbetar vi fritt, flödande och dynamiskt med bakåtböjningar då vi inte håller oss i någon fast position och sedan byter position.

Lilla Lotus Yoga

Vi flödar in och ut i olika former i YogaSomatics, och rör oss med kroppens naturliga visdom vilket gör att en ny sorts flexibilitet och styrka kan upplevas.

Det är en möjlighet till yogautövning som inte förbrukar vår energi utan  cirkulerar den energi som finns inom oss. Därför känns det som att även de rörelser som kräver mer muskelstyrka ger energi till hela systemet.

FÖRDELAR MED BAKÅTBÖJNINGAR

Då ryggen hamnar i en form där den böjs bakåt får det många hälsosamma effekter i vårt system.

Yoga Somatics

Ur de fysiska aspekterna är Bakåtböjningar bra för att bland annat:

 • Öka styrkan i ryggen och nacken
 • Motverka kutryggig hållning
 • Öka rörligheten i ryggen och nacken
 • Stretcha hela framsidan av kroppen
 • Motverka diskbråck, skolios och andra ryggproblem
 • Stimulera leverns funktion- att rena kroppen

Några energi mässiga fördelar med Bakåtböjningar:

 • Upp-piggande för hela systemet
 • Har en starkt positiv effekt mot depression och känslan av att vara isolerad
 • Stimulerande för energiflödet i centrala nervsystemet som löper längs ryggraden
 • Öppnar upp flödet av energi kring hjärtat- energiflödet blir friare i hela kroppen
 • Kan öppna nya möjligheter mentalt- och ge oss känslan av att vi vågar

 

Yoga Somatics

Bakåtböjningar handlar enligt yogiskt synsätt även om att långsamt börja utforska och lita på ”the back field”, som jag förklarar som energifältet, den fria rymden eller utrymmet bakom oss som stödjer våra kroppar. Vi kan inte se fältet med ögonen, men kan uppleva det genom vår perception och uppmärksamhet. När nervsystemet är lugnt och i balans kan vi få utrymme att utforska sådant som vi inte lägger märke till i vanliga fall!

Att jobba med bakåtböjningar genom att låta ”the back field” lyfta och stödja kroppen är en njutbar process som gör att vi kan befinna oss i en form där ryggen böjs bakåt en längre tid, då vi inte blir utmattade direkt. Därifrån kan vi med nyfikenhet och ”ny” energi utforska bakåtböjningarnas effekt på djupet.

Att trycka eller pressa in kroppen i bakåtböjningar med vilja och muskelstyrka fungerar också- men min erfarenhet skvallrar om att man missar mycket av bakåtböjningarnas njutbara och energi mässiga aspekt på det viset.

Yoga Somatics

Jag tycker det är skönt att låta kroppen röra sig fritt, och det kan den göra även i de djupare bakåtböjningarna när vi inte behöver hålla fast kroppen i en position i en viss tidsram. När vi släpper på förväntningar, mallar och ramar för vår yogautövning kan våra kroppars styrka och flexibilitet överraska oss väldigt mycket.

Testa YogaSomatics, info om klasserna du kan delta i just nu och aktuellt schema finns alltid på Månadens Yoga. Du bokar enkelt genom kontaktsidan.