Gratis Yoga video. Flow mot väggen

20 min Yoga Flow mot väggen

I denna klass utforskas avslappnande yoga med stöd av väggen. YogaSomatics baseras på fri rörelse och du blir guidad att följa det som känns skönt i stunden. Först i övningen benen mot väggen: Vaparita Karani och sedan sitter vi mot väggen och slappnar av i skräddare: Sukhasana, eller annan skön sittande ställning.

För denna klass behöver du bara en vägg och en yogamatta.

Istället för att betala mig för yogaklassen bjuder jag in dig att skänka en valfri summa till Hungerprojektet som arbetar för en värld fri från hunger och fattigdom.

Mina tankar om yoga och välgörenhet kan du läsa mer om här.

 

bloggen hittar du fler yoga videos, hälsotips, recept, info om yoga och yoga inspiration.