Om Yoga Somatics

Denna relativt nya yogaform utvecklas ständigt, då varje ny deltagare bidrar med en helt ny och unik dimension. Yogaövningarna upplevs somatiskt, de upplevs i den egna kroppen, ur ett första persons perspektiv.

Det är lite svårt att förklara yogaSomatics med ord, det är något som måste upplevas i den egna kroppen. Det gör att den ena utövningen aldrig är den andra lik, ständigt förnyas den, precis som människokroppen och naturen. 

Boken Love is Under My Skin av min yogalärare Ateeka förklarar denna yogaform på ett väldigt vackert sätt. Ateeka är grundaren av yogaSomatics samt Somatic Awareness institute.

Därifrån kommer även den typ av Restorative Yoga som jag utövar och lär ut. Dessa två yogaformer är tätt sammankopplade, då varje yogaSomatics klass börjar och avslutas med avslappnande övningar från Restorative, som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

Yogan är baserad på fri rörelse. Den passar bra för både nybörjare och erfarna yogautövare, dig med stelhet eller värk, och dig som vill ha en skön, frigörande och utvecklande yogaupplevelse.

Varmt välkommen att testa yogaSomatics med Lilla Lotus i en yogaklass. Maila marianne@lillalotusyoga.se för din bokning.

 

Lilla Lotus Yoga

OM YOGASOMATICS UTÖVNING

yogaSomatics utövas utan förutbestämda eller fasta sekvenser. Yogaövningarna kan kännas igen från klassisk Yoga. Du blir inbjuden att följa din egen takt, lyssna inåt och blir guidad till att följa kroppens impulser till rörelse eller stillhet.

En klass startar med en så kallad ”Transmission” på ungefär fem till tio minuter, när yogaläraren visar rörelser utifrån sin kropps nuvarande upplevelse och uttryck, innan eleverna själva börjar sin utforskning av yogaformer. Dessa rörelser är en inspiration, förslag till rörelse och en idé för övningar till klassen.

Att se en transmission är ett nytt sätt till inlärning inom yoga. När man tar emot en Transmission börjar cellerna svara, reagera och förbereda sig på rörelsen som man ser, redan innan man själv börjar röra sig och utforska.

Yoga Somatics

Under klassen blir utövaren guidad till fri rörelse genom förslag som ges verbalt och via rörelse. Förslag till utforskning av olika tempon i rörelse och olika andningstekniker i kombination med visualisering, guidad meditation, fri rörelse och inbjudan till djup vila kan ha en djupt avslappnande effekt på människans nervsystem.

När man är avslappnad och uppmärksamheten vilar på det som händer i kroppen kan en djup kontakt med kroppen och med själva yogaformernas energi upplevas.

Kroppen älskar att röra sig fritt, och vi får här uppleva glädjen i att röra oss utan mallar, och utan krav på prestation.

Yoga Somatics

Övningarna hjälper oss finna styrka och energi, men även djup avslappning och inre balans. Alla de aspekterna finns inom oss, vi behöver bara lyssna, känna och förnimma genom kroppen.

KONTAKT MED LIVSKRAFT

Rörelserna i yogaSomatics är grundade i så kallade bio-movements, rörelser som är naturliga för människan. I människans DNA ligger minnet av de rörelser vi alltid gjort i vår naturliga levnadsmiljö, ute i naturen. Vi känner igen kroppen som en helhet, en levande och pågående process när vi knyter an till naturen genom vår egen kropp.

Vi har från innan vår födsel genomgått naturens cycler i vår moders vatten, och varit både frö, ägg, vattenlevande, och nu… befinner vi oss på land.

Rörelserna vi utövar, i kombination med yogalärarens röst ofta guidad genom att använda liknelser från fenomen i naturen, gör att våra celler kan känna igen sig i det naturliga livsflödet. Livsflödet kallas ofta Prana i yogasammanhang.

Lilla Lotus Yoga

Prana är den outtömliga källan av livskraft som vi inte kan eller behöver erövra. Vi kan inte heller äga Prana, då vi i slutändan är Prana eller livskraft, i fysisk form.

Vi lägger märke till det naturliga flödet av vårt andetag i övningarna, och låter uppmärksamheten få möjlighet att vila på andetaget vilket kan ta oss djupare in i oss själva och skapa kontakt med livsflöde eller Prana.

Varje klass i YogaSomatics börjar och avslutas med avslappning, nyckeln till både inre läkning och kraft. De övningar som tar oss dit är från Restorative Yoga, som du läser om nedan.

Varmt välkommen att testa YogaSomatics med Lilla Lotus. Maila marianne@lillalotusyoga.se för din bokning.

 

 

 

All Action Begins in Rest…

 

OM RESTORATIVE YOGA

Restorative Yoga är en varsam och fri yogaform med läkande och avslappnande övningar för kroppen och nervsystemet.

Övningarna hjälper oss att minska stress och hjälper mot utmattning, utbrändhet och mental trötthet. Yogan passar både nybörjare och erfarna yogautövare. Restorative passar gravida, dig med skador, begränsad rörlighet, och dig som vill ha en skön och avslappnande yogaupplevelse.

Restorative Yoga

I Restorative Yoga kan vi få möjligheten att kravlöst utveckla vår förmåga att slappna av, låta uppmärksamheten komma till andningen och hitta en ny dimension av flexibilitet och inre lugn.

OM RESTORATIVE YOGA UTÖVNING

Olika stöd i form av speciellt utformade yogakuddar och block används i Restorative Yoga. I en så kallad passiv stretch med stöd som hålls under en längre stund slappnar musklerna av djupt och stretchen får stor effekt eftersom bindväven och kroppens vävnad stimuleras mer när vi stannar längre i en passiv stretch med stöd.

Restorative Yoga

Övningarna har ofta specifika effekter för kroppen och nervsystemet, men påverkar oavsett fokus-punkt hela kroppen positivt. Våra kroppar är helheter som tolkar vibrationer och information inte bara i en del, utan i hela kroppen.

Lilla Lotus Yoga

I djup avslappning uppfattar nervsystemet att vi är helt utom fara och alla livsviktiga funktioner i kroppen, från matsmältning till andningsprocessen och cell förnyande, kan prioriteras. Det är dels därför denna yogaform kan göra under för våra kroppar och vår hälsa.

NERVSYSTEMET OCH FLEXIBILITET

Vi kan öka vår flexibilitet mycket med mjuka rörelser och lugn Yoga, då stelhet i musklerna kan vara en manifestation av ett överaktivt eller stressat nervsystem. Snabba övningar eller snabba skiften mellan yogaformer är oftast inte bäst för att få en flexiblare kropp. Är mjukhet det vi vill finna, kan vi inte pressa och styra fram den. 

Lilla Lotus Yoga

Flexibilitet kan ses på olika sätt. Jag väljer att inkludera hela nervsystemet i begreppet, och låter begreppet även omfatta vår förmåga att slappna av och smidigt anpassa oss till livets ständigt förändrande omständigheter och vår omgivning.

Varmt välkommen att testa Restorative Yoga med Lilla Lotus i en yogaklass. Maila marianne@lillalotusyoga.se för din bokning.

 

 

Med grundsynen att våra kroppar är hälsosamma till sin natur och att vi människor är självläkande varelser… Kan vi ta ett steg tillbaka…från att försöka fixa eller läka kroppen.

Lilla Lotus Yoga

När vi låter nervsystemet återhämtas med olika tekniker i dynamisk rörelse, stillhet och med andningsövningar… märker vi över tid en oändlig potential för hälsa, genom livskraften som bor inom oss.

Lilla Lotus Yoga

Titta vidare på bloggen för yoga inspiration och konst!

Vill du ha nyhetsbrev och uppdateringar? Maila: marianne@lillalotusyoga.se. Dela gärna denna yoga info vidare.